| more ascii | .pdf | RSS feed | contact |

- - - - - - - - -

Saturday, February 10, 2007

There's a horse's head in my bed


                          .                                                 
` -. --- -/` `- ::` `-://++/.
`/. -y+`.oo-`ss.`s+. :ys:` `- .+yyyhhhys:.`
```` ` ../` -s+. -yhs:oys:+hs:yys: -yyys::``o`. /syhhhhhhhs-...
`-.::::``:.-+. :syo..sys/``ohhhyyhhyohhshhyy+oyyyyyso-y-o/yhhhhhddhhho..-.
``.-:./+s/oo-oy/os:-yyys+yyhysshddddddddhhhhddhhhhhhdhyyyyysyyhhhhddddddhho---`
`..` .:::s-+sysysyhhyhhsyhhyyhyyhhhhddddddddhdhhddddddddddhyhdhyyhddddddddddddhy+:.
`./o+:-sossoyyyyyyyhhyhhhhhhhhhyhdhhddddddddddddddddmmdddddhhhyhhhddddmdddddddddhs:
`./sysyssysyyyyyyysssoosyyhhyyyhddhhdddddddmdddddmdmmmmmdddhdhhhhdddddddddddddddh+.
`.oyyysyyysssooooooooo+ooooosyyhddddddddddddddddmmmmmmddddhdhdhhddddddmdddddddddh+
.syyyyysoooooosssooooooo+osssyhdmmdmmmmmmmmmddddmmmmdmdddddddhddddddmddddddddddh-
`.-shhhhsooososo+:-..::/oo+syo+oshdmmmmmmmmmmmmdddmmmddddmmddddddddddddddmmmddmddds`
`-/oyyhhdyoooosso-.``````../ossoo+oshdmmmNNmmmdmmmmmdmmmmddmmdmddddddddddddmmmmmddddh:
``-:/oyhhhhsossoso-``````````.:osooossyhmmmNNmmmmmmmmdddmmmmdmmmmddddhsosyyhdddmmdddddhs`
`..-:/syhhdhsoosss:``````..````./sssssosyhdmmNmmmmmmmmmdmdmmmddmmmmddddo//://+osydddddddy-
`.-/+oyhhdyssosso-``````-:.````-ssssoossydmmNNmmmmmmmmmmdmmmmdmmmmmmdh/:-------:+yhddddh+
`-/oyyhhhhhsossso+-``````-/.````-ssyssssssymNNNNmmNmmmmmmmdmdmdmmmmmmdy:--.......--/osydhs`
`.:+oossyyyhhhhssssooo:``````./-````.syyyyssyyyddhhhhhhdddddmmdmmddmmmmddd+-.......`.....-:+so`
.....:+syyyhddhyoossso/.`````.:/````-syyyssyyyyso+//:---:/+oyhhhdhhhysoo+/-.```````````.....-:.`
`.:syyyhhdhyssssyso-``````./````-shyyyhhhhyo/::--....``..--:::--...``````````````````.....---.`
`::/+osyhhddysssyyyy:```````:.```-syyyhhhhhho/::--...````````````````````````````````````.....::.
```.--+yhdddysssyyyyo.``````:.``./yyyyhhhhhddys+:-..``````````````````````````````````````.....---.
`.-://shhdddhsyyyyyys+.`````--``.oyyyhhhhhdmmddhyo/:..``````````````````````````````````````.....---`
````.-ohddmmhyyyyyyyys:`````.:..-syhhhhhdddNmmddhhyyo/:.```````````````````````````````````````....--.`
`-+oshddmmmdyyyyyhhyyo-````.--.:hhhhhhdddmNmmdddhhhhys+/:-..```````````` ``````````````````````....--`
`://:--+hddmmdhyyyyyhyys/.````-:-:hhhhhddddmNmmdddddhhhhhhyso/-.```````` `` ````````````````````...-.
```-:+syhmmmmmdyyyyyyyhys:.```.::/yyyhdddddmmmddddhhhhhdddhhhys+:-.``````` ` `````````````````````....`
`.:/++osydmmmmmdyyyyyhhhyo-```.-+oyyhhddddmmmddhhhdddhhddhhhhhhyyo:..```````````````````````````````````.....`
`.:+ydddddmmmmmmmhyyyyyyhhy+.``.-oyyyhhhddmmmddhhhhhhhdddddhhddhhhyyo/:.```````````````````````````````````...-.
`://+oyhddddmmmmmdysyyyyyyyy/.`.-odhhhdhdmmddhhhhhhhhdhhdhhdhhhhhhhhhyy+-.``````````` ```````````````..-:/+oo+:-.````
`./yhdddmmmmmhsssyyyyyys:.`.:shhddddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhddddddhy+-.``````````` `````````````.:+oyyyyyyso+/:::-:-.``
`.-:/oshdddddddmmdyssssssyyys/.`.-ohdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhdddmmNNNmdhhy/-.````````````````````.:+syyyyys+/-....```..........``
``.--/shddddddmmdyssssssyyyys/-..:syhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhddmNNNNNNNmhhhs+:-..```````````````:oyyyyyss/-..`````````````````....`
.--:/ohhdddddmmmhsyyssyyyyyyyyo::/shhhhhhhhhhhhhhhhhddhhhhhhhdNNd+dNhmNhhhhhyso+:--..````````.+syyyyyo:...``````````````````````..-.`
`:/+osyhhhddddmmhsyhyyyyyyyyyyyhyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhhhhdmNmmNMmNNdhhhhhhhyyysso//:--..:syyyyyyo-.```````````````````````````..-.`
````.:/oyhddmmmmdysyhyyyyhyyyyhddhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhyhhyhhhmmmNNNmdhddhddddhdhhhhyyssssoyyyyyyyo/:-.```````````````````````````.....`
.:+osyhdddmdmdhyyyyyyyhhhdddmdhhhhdhhhhhhhhhhhhhhyhhyhhhhyhhyhhdddhdhhddhdddddddhhhhhysyyyyyyyyyhyso+/::.````````````````````````````...`
`./yhhhddddmmmhsyyyysssyyhhddhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyyyyhhhhhhhddhddddddddhhhhyyyyyyyyyhhhyyyssoo+:..``````````````````````````..-.
`--:ydddddmmmmmmhsssyssssyyhhhdhhdhhhhhhhhhhyhhhhhhhhyhhyhyyyyyyhhhhhhhddddddddddddhhhyyyyyyyyyhdhhyyyyssyyso/-.````````````````````````...:-
`-:/oyhhdddddmmmmmmdssosssssssyhhdhhhdhhhhhhhhhhhhyhyyhhyhyhhyyhyyhhyhhhhdddddddddhhhhhhyhyssyyyyhddhhhhhyyyyyyhys/.````````````````````````..-:-
.:/oosdddddmmmmmmmmdssssssssyyyyhhhhhhhdhdhhhdhhhhhhhyyyhhhhyyyhhyhyhhhhhddhhhhhhhhhhhhhhdssssyyyddhddhhhhhhhhhyhhy+-.````````````````..`````..-:-
``.:ohhhdddddmmmmmmmmysssssssssssyyyyhhyhyhhyhhhhhhyhhhyyhyhyyhhyyhhhhhdhyhhhhhhhhhhhhyhhhysssssshdhhhhhhhhhhhhhhhhhyo:.````````````````.`````...-:`
`---:+yddddmmmmmmmmmhsssssssossysyssyysyyyyhhhyhhhhhhhyhhyhyhhhhhyyyhhyyhhhhhhhhhhhhhyyhdssssssyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhy/.`````````````````.`````...--
`:oyhddddmmmmmmmmmdysssssssssssysssssyhyhhhyyyyhyyhyhyyyyyhhhyhyyyyyyhhhhhhyhhhhhhyyhhhsssssyydhhhhhyyhhhhdhhhhhhhyo-```````..``````````````...-:`
-//::--:/ohdddmmmmmmhsssssssosssssyysyyhyyyhhyyhyhhhyyyyyyyhhhyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhyhhhhsssyyyddhhhhhhhyhhhhhdhhhhhhs-.```````.`````````.........-.
`.-:/+osyhddddmmmdysssossssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyhhyyyyyyyyhhhyyyyhhhhhhyhddyyyyyyyhdhyhhhhhhhyhhdhhdhhhys:.```````.``````````........-.
``.-:/oyhhhhdddmmhsssosssossssosyyyyyhyyyyyssyyyyyyyysyyyyyhyyyhyhhyyyyyyhhhhhyyyhdyyyyyyyhhhhhyhyyyyyyhhyhdhhyyy+.`````````````````.........--
`..-:+syhhddddmmmdyssssssosssosossyysyysssssssssssyssssyssosyshyyyyyyysyyhhhhyyyyhdhyyyyyhdhhhyyyyyyyhsyyyyyyysyyo-.````````````````.........-.
`.-:/+osyhhhhddddmmhssssssssssos+ssssssssosoooossssysyyosssosssysyyysyysyyhhhhyyyyhdhyyyyyhdhhyyyyysyysyyyyysyyyyys/..``````````````..........-.
`````-:+yyhhddddddmhyssssssosooooosoooooososssosssyssyyssssosssssyyssyysyhhyyyyyyyyhdyhyyyhdhyyyyyssyssysooysssssss+..`````````````..........--`
`.-:/oyhhhddddddmdyssyssssssoooooossooos+soososo+ooososossssssysyyyyyyyhhyyyyssyyydhhyyhhhyyhhhsyssossooosysoooso/..`````````.`............--
`.-/+oyhhddddmmmmmhysyyssssssoosssysosssooossosooooos+ososssysssyysyyyyhyyyyyssyyyhy+//+oyhhyyysysooo+o+osssoosso-..`````````.`...........--`
`-:/+ooyhhdddddmmmmyyyyssossooosyyyysysysoossososossssossossyssssyyyyyhhyyyyyyyyhhs::://:/oyssssoooooos+ssososs+:...```````..............--.
``````.-/oydddddmmmmdyyyssshhhhhhdhhhyyyyhyyyyyysysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyhhy/:::::::+oossssoosooosoooooo/-...`````...............---
`-::///+oyddmmmmdyysyhhddddhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhs:-----:ooosyyssossoosooooso-.......................--.
``.-/+syhddmmmmmhyyhhhhhhhyssyyhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyso++++yhsoo+ooooosooooooss+-....................----`
`.-/++oyhdddddmmmddhhhhhhhsoooossyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyhyhyyyysysssoooosyyhhhhyyys++oo+oooososss+:-..............--------.
````-/oshdddmmmmmdhhhhhysooooooooosossssyssyyyhhhdhdhddddhhyhyyyyysooooooooooooshhhhhhhyooososooosssyo:--......-------------.`
`.:/+oossyhdddmmmmdhhhyssooooooooo++ooooooooossysyyyssysyysssssoooooooo+oooo++ooyyyhhhhhysoooyooossso/:---------::-----..``
....`..:/osssoohdddddhhssssososssooo+ooooosoooossossssossssooooooooooo+ooooso++ooossssyyhhhysosooosso+++/++++++osso.`
..-..--:/ossyhhhyssssssssssosssosooooss+oooooosssososssoossosoosysyyyyyhyyyyhhyhhhhhhhhhysssyyyyysssssoooo+oyyo.
````..:/oo/-osssssssssssysoysssossooso++ooooosssoysssssssyyyyyyhhhhhhhhhhhyyyyyyyyysssssssooooo+++//////oys:`
``` .+ssssssssssyssssssssossoo+oooooossyyhhyyyssoo++++++++oooooosooooooooooo++++++//////:::::::::/sy+-`
`:osssssssysssoysssossosoosoossssyyyhhhhhys+//::::-::::::://///////////::::::::::------------:oys+:`
`:osssssssssosoooosssssosoosoosssssyyyyyyysso+/:--.....---------------------------...-------:ysso+.
`+sssyyysysosooososyssyyssssssooossssssyyyyyysso+/:--..................................----/sssso+.
.ossssyyyyysysssssoyyyyyyyyysoooooosssssyyyyyyyyyyysooo++/::/:--..```````...............--/+osssoo:
-sssoossosssyyysyyyyyyhhdddhhyso+++osysysyyyyyyyyyyyyyyhyysyyyss+:-......```````.......-:+oooooooo/
/syyssooooososoosssssyhdhhddmmmdyo++oossssyyhyyysyyyyyyyssyyyyyhhhyysooo+/--..-.-::://++osooooooo+-
`osyyyyssoosssssyyysysyyhyyhdddmdmhsoooosossyyyysssoossssssssssyyyyhhhhhhhhhysyysssssyyyssssooooo+-
.osyyyhyyssssossssyyyyyhhhhhhddddmmmdyooooosssssosyssssoossssssysyyyyysyyhhhhyhhyyyyyyyhyooooooo/.
/syyhhyhyyyssosoossysyyyyhhhhhdddddmmdhysoooooosoosooooossossssssosysssyyyyyyyhhyyyyyyyyyso+oo/-
`osyhhyyhyyyyysssosssysyyyyyhhhhddddddmmddhsossoooososoosooooooo++++oss+oosyssosysssysyyssyo++-
.osyhhhyyyysssyysssssssyhyyyyyyhhhhdddddmmddhhyssoossssssooo++o+++++ssooooooosoooooosssosso+:`
-osyyyhyyyyyyysssssssoosssyhhyyhhhhhdhdddddmmmddhyyyyyyssssoosssssssyssysoos++oooo+oooo++/-`
:ssyyyyyyyyyyysssssssooososyysyhhyhhhhhhhddddddmdddddhhhhyyysssssssssysyyssss+oooo++/:-.`
:ssyyyyyyyyyyyysossssooss++osssyyyyyyhyhhhhhdddddddddddmmddddddhhyyyyssyss++//:--.``
/ssyyyyyyyyyyyysssssssooso+ossosssyysyyyyyhhhdhddddddddddddddddddddddddhhs`
/sysyyyyyyhyyyyyyssooooo+o+oooooossyssyyyyyhhhhhdhhdhdddddddddddddddddhhy+
/osssyyyyhyyyhyyssoooosoo+ooooooosoossssshyhyyyhhhhhhhhdhhddddddddddhhhys.
/ooosssyyyyyyyyysssooooooo+oo++oosoooossyysyyyhyyhhhhhhhhhhhhddhhhhhhyys+
/sooossyyyyyyyyhyyosoo+ooo++oo+oo+oosoosyssyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyys.
/ooooossssssyyyyyyyoooooooooosoooooooooossssyyysyyyyyyyyyyhhyyyyyyyyysso
:osoooooooossssyyyyosoo+oooooooo+oo++oossosssssyyyyyysyyyyyyyyyyyysssss-
-osoosoooooooossyyyyssoooo+o++os++o+o+oososssssssssyssyyyyyyhyyssssssso`
-ossssssoooooososoosoosoo++++oooooo+ooo+oooooooossssyssyysyyyyyyssooos/
.osssssosssooooooooooooo++++oo++o+o++o+ooo+ooooossssssyysssssysssoooss:
`osssssoosoooooooooooooo+o++oo++o+o+oo+o+oo+oooossssssyyyyssysssooooss:
+sssooosssoosooooo++oo+oooo+oooo+++++++++oo+ooooosssssssyssssssooosss/
/ossoossssosooooo+ooo++oo+oo+++oo+++++++o+oooooososssyoyssyssosooooss+
:osssssssoooooo+o+++o++ooooooooooo+o++++o+++ooooooosssssssssssooooosso.
:osssssssoooooooo++++++++oo+ooo++oo+++o+++o+++ooosossssssssssooooossss:
:osssssssossooooo+o++++++oo+++o++oo+oooo+++ooososssoossssssssooooossys/
:sssssyysyssooooo+++o+++++oo+++oosoooosoooooo+sooooooooooosoooooossyys+
:ssossyyyyyysoosooooo+++/+oo++oo+oooooooooo+oo+oooossooossooooooosyysso`
/ssosssyysyyssssoooo++++++oo++++ooo+o+oo+oso+oooooooosossoooooosssyyyso`
osossssssysysysssooo+++++++o+++++oooo+oooosssooooooooooossooooossssssso`
ososossssyyyyyysosooo+++o++++++ooooooooosossssoooooosooossoooossssssoso`
`ssooossssyyyyyyyysooooooo+ooo+oooooossssoosoosooooooooooosoooosssssoooo`
.ssooossyyyyyyyyyyyossoooo+o+++oosssosoosoossosooooooooooooooossssosoooo`
:ssosssssyyyyyyyyyysosssoooso++ooosssooooo+o+ooooooooooooooooosssssssooo`
`ossooosssssyyhyyyyyyyysssosso+++++ooo+oooo+o+++o+ooooooooooososoooossoo+`
-ssoosossssssssyyysyyssysssooo+o+o++oo+oo+o++ooo+oooooooooooossooosoooooo`
/ssssooosssyssssyyysssssssssso++oo+++++o++oo++oo+ooooo+oooooosssossssoooo`
+sssooosssyyssysyyyyysyyysyssoo+oo++++oo++oooooooooo+o+ooossssssssssssos+
`osooossssssyyyysyysysssyysyysso+oo/+++++o++++++++o+oooossssssssoossooooo+
`osoooooossssyssyssssosssosssssoooo++++++++oo+oo++ooooososssooosssoooooos+
`ossssoososossssssssssoso+osssoooooo++++++++o++oooooooooosoosoooooooooooss`
+ssssossssosssoosossssooooooooo++o+++++o++o+o+oooooooooossssosoooooooosss.
-osoosoosssssoossosooo+sossoooo++++++/+++++o++o+++ooooosossoosooooooossys.
`+ssooosssssssssssssssossssoo++++++/++++++++++++++ooosoosssossooosoosssss`
.osooooosooosssosysoosssssssooo++++o+++++++++++o+ooossosssosssssssoosss+
.oooossoooooossoysossssosssssoosooooosssooo+oooossssoooooossosssoossso.
.+oooooosooooooo+oooosoossosoooooososyssosoooooooooooooooossssssssso-
`:+ooooooooooo+o+o+o+oooooo+oo+oooosssssosoooooooo++oooooosssssso/.
`-/+o+ooo++o++++oo++o+++++++++o+osoooooo++ooooooooooooooosooo:.
`-:+oo+o++++++++oo+++++++++oooooo++oooosssssosoossooooo/-`
`.:/+++++++++++++++++++++++o+o+ooossssssooooooo+/:.`
`.-://///+/+++/+++++/+++oooooooooo+//:--.`
``...--------------....```


Labels: , , ,